Jegerprøven er ei grunnopplæring i håndtering av våpen/ fangstredskap, artskunnskap og lovverk, slik at vi som jegere kan drive ansvarlig høsting av naturens overskudd. Den skal gi deg trygghet om at du gjør ting på riktig måte, men jakterfaringa må du bygge sjøl gjennom praktisk jakt. Flere av Sunndal JFF arrangerer dessuten skytekurs og opplæringsjakt for nye jegere.

Kravet om jegerprøve er nedfelt i norsk lovverk og viltforvaltning. Alle som har fylt 16 år og som ikke er registrert i Jegerregisteret, skal ha bestått jegerprøven før jakt eller fangst. Sia 1986 har jegerprøven vært obligatorisk for alle førstegangsjegere. Du kan lese mer om jegerprøven på nettsidene til.Direktoratet for naturforvaltning.

Jegerprøve-utdanninga

Den norske jegerprøveutdanninga er bygd opp av teori og praksis med en avsluttende skriftlig eksamen. Eksamen kan avlegges fra den dagen du fyller 14 år. Kurset består av 30 undervisningstimer fordelt på ni samlinger. Jegerprøven avsluttes med en skriftlig eksamen der du må svare riktig på 40 av totalt 50 spørsmål i løpet av 50 minutter. Pensum og lærebokmaterialet er "Jegerprøveboka" (Landbruksforlaget - ISBN 9788252931112) eller "ABC for jegerprøven" (Tun forlag - ISBN 9788252931143).

Jegerprøve kurs oversikt over samlinger

Samling 1 Jakt, historie og holdninger

Samling 2 Jaktvåpen

Samling 3 Human og sikker jakt

Samling 4 Skyting med hagle og rifle

Samling 5 Artskunnskap

Samling 6 Lover og forskrifter

Samling 7 Jaktformer

Samling 8 Ettersøk

Samling 9 Håndtering av vilt og veien videre

Fraværsregler: samling 1,2og 4 har obligatorisk oppmøte på kurs. Jegerprøvekandidater som ikke kan delta på en eller flere av disse samlingene, må ta de manglende delene ved et annet kurs.

Kandidaten kan ha fravær fra undervisning på inntil 2 samlinger, men bare fra samling 5, 6, 7, 8 eller 9. fraværet må være godt begrunnet.

Ved fravær skal kandidaten levere dokumentasjon til instruktøren for bestått test fra e-læringa for denne samlingen

 

 

Kontaktperson:

Konrad Sandvik

Mob: 917 84159

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

All påmelding gjøres via E-post.

 

 

 

nodaenfideplsv

Trædal Hotell & Turistsenter As

Hytter fra 295,- Hotellrom, 

Leiligheter. Dagens Middag. Salg av fiskekort Tlf: 71698700


 

I dag 39

I går 58

Uke 168

Måned 1171

Totalt 219519

Kubik-Rubik Joomla! Extensions