ÅRSMØTEDOKUMENTER 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSMØTEDOKUMENTER 2022

 

Årsrapport fra styret SJFF 2021.Styret har i perioden bestått av:

Leder : Ole Kristian Løvik

Nestleder : Arvid Ivar Johannessen

Sekretær : Stig Sødahl

Kasserer : Torgrim Schanning

Leder Fiskeutvalget: Britt Elin Drågen

Leder Jakt og Skyteutvalget :Reidar Strand

Leder studiutvalget: Konrad Sandvik

Leder barne og ungdomsutvalget :Sigbjørn Børset

1 vara Bjørn Hyllbakk

2 vara Stian Kalset

Alle utvalgsledere er med i styret med full stemmerett.

Det har siden forrige årsmøte blitt avholdt 6 styremøter, 1 medlemsmøte, 1 møte i saken om nytt klubbhus. Av kurs og konferanser så har sjff vært på følgende: Årsmøte i fylkeslaget via teams, der Britt Elin, sigbjørn og jeg var med.Medlemsmøte i Norske lakseelver i Stjørdalen BrittElin og jeg, dette var gjennom

Elveeierlaget,tillitsmannskonferanse i Molde,Britt Elin,Sigbjørn og jeg.

Det er avholdt 1 stk. Jegerprøve kurs med ca.20 deltakere.

For styret: Leder Ole Kristian Løvik.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ÅRSMELDING STYRET 2021.

Da har også 2020 sesongen over, og vi venter på avgjørelse om det blir behandling av elva i år. Vi fikk være med på vannprøvetakingen i år, veldig bra respons fra de som stod bak forsøket, vi venter på svar om hvordan det gikk, i skrivende stund så vet vi ikke resultatet på dette, men vi håper og tror på bruk av klor til behandlingen av Driva.

Vi har samlet styret til 7 styremøter og ett medlemsmøte. Vi har også gjort oppsyn i elva gjennom elveeierlaget, ellers så har vi de faste i foreningen som har gjort oppsyn i elva.

Noen saker som har vært behandlet:

Jegerprøvekurs, økonomi, oppsyn, lerduebane 2, klubbhus, vedteksendring. Ellers så har det vært noen andre saker også. 150 år markering av NJFF sitt utebursdag, vi hadde ca,90 stk på besøk på tomta vår der vi servert en 3 retters middag bestående av varmrøkt laks,hamburger av hjort og til dessert moltekrem, vi var veldig godt fornøyd med arrangemanget, men veldig lite oppmøte fra SJFF, dette er beklagelig. Så en stor takk til Asbjørn,Sigbjørn,Britt Elin og meg selv for ett godt gjennomført arrangement. Vi fikk også skryt fra NJFF for en perfekt gjennomført utebursdag.

Vi solgte kort for 490000 kr, noe som er en oppgang på ca,60000 kr mere i fjoråret, da med 14 dager mindre fisketid,oppfisket laks:2772 kg og 544 kg ørret, som er bra, noe mere i år enn året før.Største Laks tatt i foreningens elv var på 9,6 kg, tatt av Eirik Hunnes Sørlie. Jegerprøve kurs har vi også gjennomført med 20 deltakere, meget bra. Etterspørselen etter nytt kurs er også kommet, så det blir mere og jobbe med for karene der.

Bobilparkeringen har vært en bra inntektskilde i år også, viser til regnskapet,ellers en del utgifter på båten og også på tomten vår. Utgift også på Vinnu,der vi ikke vet noe om framdriften for å få leid eller ikke,dette er noe vi kommer tilbake med. Når det gjelder klubbhus så har vi satt dette på vent inntilvidere,vi må prøve å få ferdigstilt Vinnu førstogfremst, veldig vanskelig grunneier å komme i kontakt med. Det er i år 75 år siden foreningen ble oppstartet,så her må vi jobbe med en bursdagsfeiring,håper noen har ideer om dette,kom med forslag. Alt i alt så har året vært meget bra, alle har gjort en kjempe jobb. Takker også Roger for klipping av plena på tomta.

 

Takker styret for ett godt sammarbeid. Ønsker det nye styret lykke til.

 

For SJFF. Ole Kristian Løvik, Leder.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Årsmelding fra fiskeutvalget 2021

Utvalget har bestått av: Britt Elin Drågen (leder), Lars Egil Sæter, Bjarne Jørgensen, Bjørn Hyldbakk, Tor Jacobsen og Stig Sødahl.

Utvalget har i år hatt 4 utvalgsmøter, samt oppsynsmøter og kommunikasjon ved egen gruppe på Facebook og ved dugnadene.

Vi startet vårsesongen som vi pleier med dugnadskvelder med bra oppmøte og god innsats av medlemmene. Vi foretok generell opprydding samt vedlikehold av det som stod igjen av gapahukene langs elva. Vil også i år få rette en stor takk til Ola Leangen som har sørget for at utstyret har vært i orden til alle dugnadskveldene.

Vi startet selve sesongen som vi bruker, med grilling og sosialt samvær nede på tomta vår. Dette er et kjempefint tiltak som samler både lokale og tilreisende fiskere.

Fiskesommer/åpen dag ble arrangert hvor hele 60 deltakere møtte opp. Av disse var 17 barn. En kjempefin tilstelning hvor folk koste seg sammen og fikk prøve fiskelykken uten så mye fangst denne dagen.

Fiskekonkurransen ble også avholdt hvor 31 personer deltok. Ingen fisk ble landet denne dagen. Her må vi også i år få takke Nan Jørgensen med venninner som stod for matserveringen denne dagen.

Midtsommer inviterte vi til grilling og igjen møtte mange opp, lokale som utenbygds. Praten gikk løst og folk koste seg sammen. Mange positive tilbakemeldinger om tiltakene vi gjør for trivselen og samholdet blant fiskerne.

På sensommeren hjalp vi til med vannprøvetaking for NINA. Dette i forbindelse med testing av klor og for å se hvordan doseringsforholdene utspant seg nedover i elva. NINA satte stor pris på hjelpen de fikk og dette kom også frem i media.

Også i fjor dukket dessverre pukkellaksen opp i Driva som i mange av landets elver. Etter å ha trommet sammen en del folk klarte vi og fange opp 106 stykker, de aller fleste oppe ved Lillehølen. Totalt i løpet av sesongen ble det registrert ca. 150 pukkellaks. Vi må nok innse at dette blir en utfordring også i årene som kommer.

Vi avsluttet sesongen på Kleivhølen med grilling og evaluering på hvordan sesongen hadde vært. Mange var fornøyde mens mange så frem til bedre fangster igjen til neste sesong.

I slutten av oktober inviterte vi til 3 retters servering på tomta vår i anledning NJFF 150 års jubileum. Både lokale og utenbygdstilreisende møtte opp og vi hadde en kjempetrivelig dag. Barn og voksne koste seg med god mat, bueskyting og konkurranser.

Vi ble forespurt på nytt fra NINA om vi kunne være behjelpelig med fiske etter laks og ørret utover høsten samt overvåking av oppdrettslaks. All fisk ble registrert og skjema innsendt. Ca. 55 stk oppdrettslaks ble også registrert i denne perioden.

Vi hjalp også til i år å fange sjøørret i Lilledalselva. 13 fisk ble fanget men her ble det noe amputert pga. stor elv som vedvarte til langt ut i oktober.

Størst fisk i sesongen var det Erik Sørlie som landet, 9,6 kg på Strømmen.

Til slutt vil jeg takke både styret og fiskeutvalgets medlemmer for ett godt samarbeid og en vel utført sesong i 2021

Britt Elin Drågen

Leder fiskeutvalget.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmelding ungdomsutvalget 2021

 

Utvalget har bestått av Sigbjørn Børset(leder), Stian Kalset, Lars Ivar Aaker og Roger Graskopf.

 

Jeg har hatt spikkekurs på Ålvundeid.

Neste arrangement var med Tredal Barnehage der vi hadde bueskyting, laging av pannebånd og grilling.

I Stangvik var jeg på Barnas Dag med indianerutstilling og laging av pannebånd.

Så var jeg i Ålvundeid Barnehage som indianer og laging av pannebånd.

Har også deltatt på Åpen Dag og 150 års bursdag.

I tillegg til dette har vi hatt litt utleie av nærmiljøanlegget med diverse aktiviteter og grilling.

Jeg vil igjen rette en takk til Britt Elin, Asbjørn og Roger for god hjelp.

Vil også takke styret for godt samarbeid.

 

Leder for ungdomsutvalget

Sigbjørn Børset

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Årsberetning 2021 kvinnegruppa

I løpet av det siste året har jeg som kvinnekontakt vært til stede på styremøter i SJFF. Jeg var også med på årsmøtet i fylkeslaget via teams og tillitsmannskonferansen i Molde. Jeg vil ønske spesielt velkommen til de to nye damene i elva, skitt fiske Tone og Frida.

Britt Elin Drågen

Kvinnekontakt i SJFF

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forslag til Årsmøtet 2022.

 

  1. Sunndal Jeger og Fiskeforening fyller 75 år i år. I den forbindelse så kommer styret med ett forslag på gjennomføring av en dag i sommer. Vi ser for oss åpen elv for alle i ett vist tidspunkt,åpen lerduebane og grilling.Vi er åpne for forslag av ymse sorter,så kom med det.

  2. Vedtektsendringer, der har vi fått ett skriv fra NJFF sentralt om å justere vedtektene våre. Styret har sett igjennom igjennom disse og funnet de gjennomførbart, dette er opp til Årsmøte og godkjenne, styret har sett på honørmedlemskapet, vi mener at når en er fylt 62 år(65 fra før) og har 25 års medlemskap,så oppfyller en kravet om gratis fiskekort.Kontigentsat :Der har vi 3 satser,lav,middels og høg, vi i styret mener vi skal ligge på lav.Medlemskap: Enhver person kan bli medlem å ha stemmerett i et årsmøte.For å stemmerett må en ha fylt 14 år.Årsmøte skal avholdes vært år og avholdt innen 31Mars.Innkommende forslag skal være innsent senest 14 dager før årsmøtet.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VALG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøte 2021

KEILA  SUNNDAL KULTURHUS 15 februar kl 18:00

1 ÅPNING

2VALG AV ORDTYRER

3 VALG AV SEKRETER

4 VALG AV TO STK TIL Å SKRIVE UNDER ÅRSMØTEPROTEKOLLEN

5 ÅRSBERETNINGER

6 REGNSKAP

7 INNKOMNE FORSLAG

8 KONTIGENTER

9 VALG

10 FASTSETTELSE AV MEDLEMSMØTE

11 UTDELING AV UNGDOMSFOND

12 UTDELING AV POKAL STØRSTE LAKS:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÅRSRAPPORT FRA STYRET SJFF 2020.

 

STYRET HAR BESTÅTT AV FØLGENDE:

Leder: Ole Kristian Løvik

Nestleder: Arvid I Johannessen

Sekretær: Stig Sødahl

Kasserer: Torgrim Scanning

Studieleder: Konrad Sandvik

Ungdomskontakt: Sigbjørn Børset

Kvinnekontakt: Britt Elin Drågen

Jakt/Skyteutvalg: Reidar Strand

1.vara: Bjørn Hyllbakk

2. vara: Stian Kalset

Alle utvalgsledere er med i styret med full stemmerett.

Det har siden forrige årsmøte blitt avholt 14 styremøter og 1 medlemsmøte .

Av møter, kurs og konferanser så har SJFF vært på følgende:

PGA covid 19 så har det vært ganske så stille,alle møter har gått over pc,så ingen store møter i år, reiste til Oslo for å være med på Norske Lakselver sitt årsmøte,men det ble bommtur på meg og Britt Elin,dette var i forbindelse med elveierlaget som kunne ha to deltakere med på dette.

Det er avholdt 1 stk. Jegerprøvekurs i foreningen med 24 deltakere.

For styret. Ole Kristian Løvik.

 

ÅRSMELDING STYRET 2020.

Da er enda ett år lagt bak oss. Nå er det bestemt at kilnotfiske ikke får satt ut nøtene sine før 1.JULI, dette er bra for oss.

Det har vært ett år med mange styremøter og mange saker som har vært oppe, vi har samlet styret til 14 styremøter, og 1medlemsmøte og ett fiskeoppsynmøte,så vi har stått på for å være oppdatert.

Noen av sakene vi har behandlet er :

Jegerprøve kurs.

Fiskeoppsyn.

Økonomi har vært en del.

Fiskeoppsynet fungerte mye bedre i år.

Så fikk vi tilbud om å ta over Dragseth grill, noe som vi ble enige om etter hvert at det ble for dyrt og flytte grillen ned til tomta, styret kommer med et forslag til årsmøtet ang. Klubbhus. 

Ellers så har vi behandlet mange andre saker.Økonomien i SJFF er bra, men vi fikk ett underskudd i år Vi solgte kort for kr.431350, som er en nedgang på ca.100000 kr. Vi måtte også betale en sum pålydende kr 23850 til elveierlaget for oppfisket og utsatt fisk, pris pr.fisk,kr 50.- det ble totalt tatt opp 477 fisker på våre vald, det ble tatt 100 øretter,disse ble da satt ut, totalt i Driva ble det fisket 760 laks, ca 3 tonn totalt. også oppdrettslaks må vi betale for.Overgang til Elveguiden koster også,men noe billigere en Inatur. Bobilparkeringa ha vært mye brukt i år,viser til regnskap,og med det så har Britt Elin vasket og spritet der nede,skikkelig bra jobbet.

Jegerprøveinnstruktørene våre har også gjort en veldig god jobb,

Dei har gjennomført 1stk.kurs,og det har vært stor pågang på kursene,24 stk deltok på kursene.Nye kurs er på trappene neste år.

Utleie av båten har ikke vært noen sukksess, vi fikk inn ca.7000 kr, mens leie og forsikring ligger på ca.10000.-

Fiskeutvalget har fungert meget bra i år, velvillige karer og dame der. Det ble også i år kjøpt inn en del nytt ryddeutstyr til dugnadene. Ellers så har det blitt tatt 2 stk.for ikke og overholdt fiskereglene, disse blir da utestengt for fiske i 2 år, også bøtelegging i henhold til reglene som er satt. Hvor dette står nå vet vi ikke. Mange som ikke har desinfisert fiskeutsyret sitt etter at de har reist fra elva, disse har fått tilsendt bøter pålydende kr 1500. Så vil jeg takke Roger for en god jobb med klipping av plena på tomta vår.

Så vil jeg takke styret for ett veldig godt sammarbeid.

Ønsker det nye styret lykke til

For SJFF. Ole Kristian Løvik, Leder'

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

SAK 6 Årsberetninger

Årsmelding fra fiskeutvalget 2020

Utvalget har bestått av: Britt Elin Drågen (leder), Lars Egil Sæter, Bjarne Jørgensen, Bjørn Hyldbakk, Tor Jacobsen og Stig Sødahl.

Utvalget har i år hatt 6 utvalgsmøter, samt oppsynsmøter og kommunikasjon ved egen gruppe på facebook og ved dugnadene.

Vi startet sesongen med dugnadskvelder med bra oppmøte og god innsats av medlemmene, der det blant annet ble bygd ny gapahuk på Tøfte og byttet tak på flere av de gamle gapahukene og ryddet bra langs elva. En stor takk til Ola Leangen som har sørget for at utstyret har vært i orden til alle kveldene.

Vi har også planlagt og gjennomført ett mye mer synlig oppsyn, der vi har hatt en runde omtrent hver uke og sjekket kort.

At oppsynet er rundt om i elva har resultert i at vi har tatt to fiskere for ulovlig å ha avlivet ørret, noe som har resultert i utestengelser og bøter. Vi har også tatt flere for markfiske etter 20. juli og noen uten gyldig fiskekort.

Dette har vært ett spesielt år med tanke på smittefare av Covid 19, så vi har ikke kunnet gjennomføre så mange arrangement, men vi har gjennomført fiskekonkurransen og der var det 17 som deltok. Det ble tatt en del fisk den dagen og Nan Jørgensen sørget for servering av god mat i pausen.

Størst fisk i sesongen var det Viggo Nerland som landet, 10.2 kg på sjøllandstrømmen.

Vi har fått vært med Inger Helene Sira i tre kvelder og samlet inn stamfisk i Litledalselva med godt resultat.

Til slutt vil jeg takke både styret og fiskeutvalgets medlemmer for ett godt samarbeid og en vel utført sesong i 2020

Britt Elin Drågen

Leder fiskeutvalget.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsberetning 2020

 

 

I løpet av det siste året har jeg som kvinnekontakt vært til stede på styremøter i SJFF. Jeg var også med på årsmøtet i fylkeslaget via teams. Ellers lite aktivitet i 2020.

 

 

Britt Elin Drågen

Kvinnekontakt i SJFF

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÅRSMELDING UNGDOMSUTVALGET

Utvalget har bestått av Sigbjørn Børset(Leder), Stian Kalset, Lars Ivar Aaker og Roger Graskopf

Jeg har hatt spikkekurs på Ålvundeid der det var 16 barn som deltok.

Neste arrangement var med Tredal barnehage der vi hadde bueskyting, laging av pannebånd og grilling.

Ved skoleavslutningen hadde vi to arrangement på leirduebanen for 10 klassene, der var det skyting, natursti og selvfølgelig grilling.

Vi hadde i sommer ett felles arrangement med SJFF, Røde Kors, mållaget og internasjonal skole. Hovedfokuset der var integrering av våre nye landsmenn. Vi hadde førstehjelp(Røde Kors), bueskyting, ballspill, fluekasting, kastekurs med haspel og kasting på blink. Alle barna fikk selvfølgelig premie.

I Stangvika hadde vi også ett bli kjent arrangement med Bersvein Brøske og hans undersåtter i ALTI, bueskyting og natursti.

Jeg deltok også på Bøfjordfestivalen med Indianerutstilling, bueskyting og laging av pannebånd.

I tillegg til dette har vi også hatt en del utleie av nærmiljøanlegget med hesteskokasting, natursti og grilling.

Jeg vil igjen rette en takk til Britt Elin, Asbjørn og Roger for god hjelp.

Vil også takke styret for godt samarbeid

Leder ungdomsutvalget

Sigbjørn Børset

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         

 

Årsmelding

Jakt og skyteutvalget 2020

 

Utvalget har bestått av følgende. Reidar Strand (leder) Ole Furu

Sven Henriksen, Rune Reitan, Sigbjørn Skar, Konrad Sandvik og

Odd Harald Nygård.

 

Utvalget har hatt 4 møter og mange samlinger på vinnu.

2020 har vert et travelt år med veldig mye arbeid og organisering av det nye baneanlegget.

Vi har også hatt åpent for alle hver tirsdag og det har vært stort oppmøte og sene kvelder.

Vi har arrangert 1stk 100 skudd stevne med 30 deltakere som er maks for en bane.

Vi arrangerte også den 08.09 Sunndalsmesterskap i jegertrapp med bra deltagelse

Ungdomsskolen 10 klasse var invitert opp og hele 71 stk som deltok i skytinga og det gikk over 2 hele dager. Samt 2 kvelder med jegerprøvekandidatene.

Det har også vert utleid til et utdrikningslag en lørdag.

Nybanen er påbegynt og det står igjen mye arbeid der oppe. Årsmøtet bestemte at banen skule stå ferdig innen utgangen av året, men styret tok over og bestemte at alt arbeidet der skulle gjøres på dugnad. Det ble holdt dugnader men lite oppmøte.

Håper dette retter på seg til våren da anlegget må stå ferdig til konkurransene og skytekveldene starter.

 

Beholdning Duer 2800 stk

Skudd 6250 stk

 

Reidar Strand

Leder

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              SAK 7 Innkomne forslag   

 

 

 

 

                sak8      Forslag  Kontigenter 2021

                     Ingen forhøyelser på kontigenter

                     For styret SJFF
                     Ole kristian Løvik

             --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           SAK 9 VALG

 

 

nodaenfideplsv

Trædal Hotell & Turistsenter As

Hytter fra 295,- Hotellrom, 

Leiligheter. Dagens Middag. Salg av fiskekort Tlf: 71698700


 

I dag 39

I går 58

Uke 168

Måned 1171

Totalt 219519

Kubik-Rubik Joomla! Extensions