Årsmøte 2021

KEILA  SUNNDAL KULTURHUS 15 februar kl 18:00

1 ÅPNING

2VALG AV ORDTYRER

3 VALG AV SEKRETER

4 VALG AV TO STK TIL Å SKRIVE UNDER ÅRSMØTEPROTEKOLLEN

5 ÅRSBERETNINGER

6 REGNSKAP

7 INNKOMNE FORSLAG

8 KONTIGENTER

9 VALG

10 FASTSETTELSE AV MEDLEMSMØTE

11 UTDELING AV UNGDOMSFOND

12 UTDELING AV POKAL STØRSTE LAKS:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÅRSRAPPORT FRA STYRET SJFF 2020.

 

STYRET HAR BESTÅTT AV FØLGENDE:

Leder: Ole Kristian Løvik

Nestleder: Arvid I Johannessen

Sekretær: Stig Sødahl

Kasserer: Torgrim Scanning

Studieleder: Konrad Sandvik

Ungdomskontakt: Sigbjørn Børset

Kvinnekontakt: Britt Elin Drågen

Jakt/Skyteutvalg: Reidar Strand

1.vara: Bjørn Hyllbakk

2. vara: Stian Kalset

Alle utvalgsledere er med i styret med full stemmerett.

Det har siden forrige årsmøte blitt avholt 14 styremøter og 1 medlemsmøte .

Av møter, kurs og konferanser så har SJFF vært på følgende:

PGA covid 19 så har det vært ganske så stille,alle møter har gått over pc,så ingen store møter i år, reiste til Oslo for å være med på Norske Lakselver sitt årsmøte,men det ble bommtur på meg og Britt Elin,dette var i forbindelse med elveierlaget som kunne ha to deltakere med på dette.

Det er avholdt 1 stk. Jegerprøvekurs i foreningen med 24 deltakere.

For styret. Ole Kristian Løvik.

 

ÅRSMELDING STYRET 2020.

Da er enda ett år lagt bak oss. Nå er det bestemt at kilnotfiske ikke får satt ut nøtene sine før 1.JULI, dette er bra for oss.

Det har vært ett år med mange styremøter og mange saker som har vært oppe, vi har samlet styret til 14 styremøter, og 1medlemsmøte og ett fiskeoppsynmøte,så vi har stått på for å være oppdatert.

Noen av sakene vi har behandlet er :

Jegerprøve kurs.

Fiskeoppsyn.

Økonomi har vært en del.

Fiskeoppsynet fungerte mye bedre i år.

Så fikk vi tilbud om å ta over Dragseth grill, noe som vi ble enige om etter hvert at det ble for dyrt og flytte grillen ned til tomta, styret kommer med et forslag til årsmøtet ang. Klubbhus. 

Ellers så har vi behandlet mange andre saker.Økonomien i SJFF er bra, men vi fikk ett underskudd i år Vi solgte kort for kr.431350, som er en nedgang på ca.100000 kr. Vi måtte også betale en sum pålydende kr 23850 til elveierlaget for oppfisket og utsatt fisk, pris pr.fisk,kr 50.- det ble totalt tatt opp 477 fisker på våre vald, det ble tatt 100 øretter,disse ble da satt ut, totalt i Driva ble det fisket 760 laks, ca 3 tonn totalt. også oppdrettslaks må vi betale for.Overgang til Elveguiden koster også,men noe billigere en Inatur. Bobilparkeringa ha vært mye brukt i år,viser til regnskap,og med det så har Britt Elin vasket og spritet der nede,skikkelig bra jobbet.

Jegerprøveinnstruktørene våre har også gjort en veldig god jobb,

Dei har gjennomført 1stk.kurs,og det har vært stor pågang på kursene,24 stk deltok på kursene.Nye kurs er på trappene neste år.

Utleie av båten har ikke vært noen sukksess, vi fikk inn ca.7000 kr, mens leie og forsikring ligger på ca.10000.-

Fiskeutvalget har fungert meget bra i år, velvillige karer og dame der. Det ble også i år kjøpt inn en del nytt ryddeutstyr til dugnadene. Ellers så har det blitt tatt 2 stk.for ikke og overholdt fiskereglene, disse blir da utestengt for fiske i 2 år, også bøtelegging i henhold til reglene som er satt. Hvor dette står nå vet vi ikke. Mange som ikke har desinfisert fiskeutsyret sitt etter at de har reist fra elva, disse har fått tilsendt bøter pålydende kr 1500. Så vil jeg takke Roger for en god jobb med klipping av plena på tomta vår.

Så vil jeg takke styret for ett veldig godt sammarbeid.

Ønsker det nye styret lykke til

For SJFF. Ole Kristian Løvik, Leder'

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

SAK 6 Årsberetninger

Årsmelding fra fiskeutvalget 2020

Utvalget har bestått av: Britt Elin Drågen (leder), Lars Egil Sæter, Bjarne Jørgensen, Bjørn Hyldbakk, Tor Jacobsen og Stig Sødahl.

Utvalget har i år hatt 6 utvalgsmøter, samt oppsynsmøter og kommunikasjon ved egen gruppe på facebook og ved dugnadene.

Vi startet sesongen med dugnadskvelder med bra oppmøte og god innsats av medlemmene, der det blant annet ble bygd ny gapahuk på Tøfte og byttet tak på flere av de gamle gapahukene og ryddet bra langs elva. En stor takk til Ola Leangen som har sørget for at utstyret har vært i orden til alle kveldene.

Vi har også planlagt og gjennomført ett mye mer synlig oppsyn, der vi har hatt en runde omtrent hver uke og sjekket kort.

At oppsynet er rundt om i elva har resultert i at vi har tatt to fiskere for ulovlig å ha avlivet ørret, noe som har resultert i utestengelser og bøter. Vi har også tatt flere for markfiske etter 20. juli og noen uten gyldig fiskekort.

Dette har vært ett spesielt år med tanke på smittefare av Covid 19, så vi har ikke kunnet gjennomføre så mange arrangement, men vi har gjennomført fiskekonkurransen og der var det 17 som deltok. Det ble tatt en del fisk den dagen og Nan Jørgensen sørget for servering av god mat i pausen.

Størst fisk i sesongen var det Viggo Nerland som landet, 10.2 kg på sjøllandstrømmen.

Vi har fått vært med Inger Helene Sira i tre kvelder og samlet inn stamfisk i Litledalselva med godt resultat.

Til slutt vil jeg takke både styret og fiskeutvalgets medlemmer for ett godt samarbeid og en vel utført sesong i 2020

Britt Elin Drågen

Leder fiskeutvalget.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsberetning 2020

I løpet av det siste året har jeg som kvinnekontakt vært til stede på styremøter i SJFF. Jeg var også med på årsmøtet i fylkeslaget via teams. Ellers lite aktivitet i 2020.

Britt Elin Drågen

Kvinnekontakt i SJFF

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÅRSMELDING UNGDOMSUTVALGET

Utvalget har bestått av Sigbjørn Børset(Leder), Stian Kalset, Lars Ivar Aaker og Roger Graskopf

Jeg har hatt spikkekurs på Ålvundeid der det var 16 barn som deltok.

Neste arrangement var med Tredal barnehage der vi hadde bueskyting, laging av pannebånd og grilling.

Ved skoleavslutningen hadde vi to arrangement på leirduebanen for 10 klassene, der var det skyting, natursti og selvfølgelig grilling.

Vi hadde i sommer ett felles arrangement med SJFF, Røde Kors, mållaget og internasjonal skole. Hovedfokuset der var integrering av våre nye landsmenn. Vi hadde førstehjelp(Røde Kors), bueskyting, ballspill, fluekasting, kastekurs med haspel og kasting på blink. Alle barna fikk selvfølgelig premie.

I Stangvika hadde vi også ett bli kjent arrangement med Bersvein Brøske og hans undersåtter i ALTI, bueskyting og natursti.

Jeg deltok også på Bøfjordfestivalen med Indianerutstilling, bueskyting og laging av pannebånd.

I tillegg til dette har vi også hatt en del utleie av nærmiljøanlegget med hesteskokasting, natursti og grilling.

Jeg vil igjen rette en takk til Britt Elin, Asbjørn og Roger for god hjelp.

Vil også takke styret for godt samarbeid

Leder ungdomsutvalget

Sigbjørn Børset

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         

 

Årsmelding

Jakt og skyteutvalget 2020

 

Utvalget har bestått av følgende. Reidar Strand (leder) Ole Furu

Sven Henriksen, Rune Reitan, Sigbjørn Skar, Konrad Sandvik og

Odd Harald Nygård.

 

Utvalget har hatt 4 møter og mange samlinger på vinnu.

2020 har vert et travelt år med veldig mye arbeid og organisering av det nye baneanlegget.

Vi har også hatt åpent for alle hver tirsdag og det har vært stort oppmøte og sene kvelder.

Vi har arrangert 1stk 100 skudd stevne med 30 deltakere som er maks for en bane.

Vi arrangerte også den 08.09 Sunndalsmesterskap i jegertrapp med bra deltagelse

Ungdomsskolen 10 klasse var invitert opp og hele 71 stk som deltok i skytinga og det gikk over 2 hele dager. Samt 2 kvelder med jegerprøvekandidatene.

Det har også vert utleid til et utdrikningslag en lørdag.

Nybanen er påbegynt og det står igjen mye arbeid der oppe. Årsmøtet bestemte at banen skule stå ferdig innen utgangen av året, men styret tok over og bestemte at alt arbeidet der skulle gjøres på dugnad. Det ble holdt dugnader men lite oppmøte.

Håper dette retter på seg til våren da anlegget må stå ferdig til konkurransene og skytekveldene starter.

 

Beholdning Duer 2800 stk

Skudd 6250 stk

 

Reidar Strand

Leder

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              SAK 7 Innkomne forslag   

 

 

 

 

                sak8      Forslag  Kontigenter 2021

                     Ingen forhøyelser på kontigenter

                     For styret SJFF
                     Ole kristian Løvik

             --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           SAK 9 VALG

 

nodaenfideplsv

Trædal Hotell & Turistsenter As

Hytter fra 295,- Hotellrom, 

Leiligheter. Dagens Middag. Salg av fiskekort Tlf: 71698700


 

I dag 27

I går 24

Uke 181

Måned 117

Totalt 187595

Kubik-Rubik Joomla! Extensions