For informasjon om Gyroaksjonen i Drivaregionen
gå inn på :

 

https://www.sunndal.kommune.no/drivaregionen