FISKEREGLER Sunndalsregionen 2019
(om ikke noe spesiellt skjer så vil dette bli reglene fram til en behandling ca 2023 )

Fiskeregler satt av Miljødirektoratet i den del av Driva som SJFF disponerer.

Fisketid: 1 juni-15 september

Redskap: Sluk-spinner -wobbler-flue  og Mark  der minste krokstørrelse er 2/0 sirkelkrok. Kun SIRKELKROK er tillatt.
Nattfredning: 24:00 - 06:00 i perioden 1 august - 15 september

Fangst : Fritt fiske etter laks, ingen fangstbegrensning.
Sjøørret fredet.

Fiskeregler satt av SJFF i den del av elva som vi disponerer:

1.Fisket foregår vanligvis fra land. Både vadere og vadebukse kan nyttes. Vadingen
begrenses opp til skritthøyde. Bruk av båt er ikke tillatt.

2.Ingen kan starte fisket straks nedenfor en som står å fisker. Unntak er når den som skal
starte fisket går ut ved skilt merket "ny fiskeplass". En må for øvrig innrette seg etter
den praksis som er vanlig på stedet og fiske over plassen uten unødvendig stopp.
Bevegelig fiske, minimum 3-4 skritt pr.kast.Det vil si ca 2 meter.

3.Etter den 20.juli fra kl:20:00-04:00 foregår fisket kun med vanlig flue og fluestang
på strekninger hvor skilt merket "Fluesone" er oppsatt.
Unntaket er:
Når SJFF har Kiklingbrekken og Mettiøra er KUN flue tillatt på nedre del av Kiklingbrekken og øvre del av Mettiøra. (Se :skilting ved elva)
Dette gjelder fra 1/6- 15/09.

4.Dupp og flue kun tillatt på sone 1 i august mnd. Utenom dette er all bruk av flue og dupp ikke tillatt i SJFF elv.

Tubeflue og søkke er tillatt

5.Fiskekort og fisketrygdeavgiftskort skal alltid medbringes under fisket og framvises
ved kontroll.

6.Alle medlemmer av Sunndal Jeger og Fiskerforening kan kontrollere at de som fisker i
foreningens elv har fiskekort. Likeledes påse at fiskeregler blir overholdt, samt bortvise de som på tross av rettledningen ikke vil innrette seg etter reglene.
Enhver som ikke overholder foreningens fiskeregler kan få sitt fiskekort/medlemskap inndratt.

7.Familiemedlemmer av den som har løst fiskekort kan også fiske på dette kortet.
Den som har løst fiskekort må da til enhver tid være til stedet. Fiskekortet gjelder for kun 1 stang eller håndsnøre.

8.Alle som har fisket i Driva og Litledalselva er pålagt å desinfisere sitt fiskeutstyr etter endt fiske da dette kan medføre spredning av Gyrodactylus salaris.
Dette gjøres hos kortselger.

9. All fangst skal rapporteres fortløpende og seinest 3 dager etter fangst. Innrapportering kan skje via kortselger eller på nett. Se: fangstrapportering i menyen
 HUSK! Merk av på fangstrapporteringa hvilke vald/sone som fisken er tatt på.

Kast ikke fra dere sene eller annet søppel ved elven!nodaenfideplsv

Trædal Hotell & Turistsenter As

Hytter fra 295,- Hotellrom, 

Leiligheter. Dagens Middag. Salg av fiskekort Tlf: 71698700


 

I dag 28

I går 34

Uke 90

Måned 28

Totalt 152172

Kubik-Rubik Joomla! Extensions