FISKEREGLER for Driva 2022

Fiskeregler satt av Miljødirektoratet og Driva Elveierlag i den del av Driva som SJFF disponerer.

Fisketid: 1 juni-7 aug  Nattfredning 1 August - 7 August  24:00-04:00
Redskap: Sluk-spinner -wobbler og flue  der snøret utgjør kastevekta. (tube og søkke ikke tillatt ) Søkke KUN tillatt ved fiske med mark  og sluk.
                    Mark  der minste krokstørrelse er 2/0 sirkelkrok. Kun SIRKELKROK er tillatt. Markforbud etter 20 juli.
Sjøørret : Fredet Skal settes ut igjen uansett tilstand! Overholdes ikke dette vil du bli bortvist fra Driva inneværene og påfølgende sesong,

NB ! Gyrobekjempelsen starter 8 august og fra da av er elva stengt !

Fiskeregler satt av SJFF i den del av elva som vi disponerer: 

1.Fisket foregår vanligvis fra land. Både vadere og vadebukse kan nyttes. Vadingen
begrenses opp til skritthøyde. Bruk av båt er ikke tillatt.

2.Ingen kan starte fisket straks nedenfor en som står å fisker. Unntak er når den som skal
starte fisket går ut ved skilt merket "ny fiskeplass". En må for øvrig innrette seg etter
den praksis som er vanlig på stedet og fiske over plassen uten unødvendig stopp.
Bevegelig fiske, minimum 3-4 skritt pr.kast.Det vil si ca 2 meter. Det er redskapen som fisker.

3.Etter den 20.juli fra kl:20:00-04:00 foregår fisket kun med vanlig flue og fluestang
på strekninger hvor skilt merket "Fluesone" er oppsatt.
Unntaket er: Når SJFF har Kiklingbrekken og Mettiøra er KUN flue tillatt på nedre del av Kiklingbrekken og øvre del av Mettiøra. (Se :skilting ved elva)
Dette gjelder fra 1/6- 7/8.

4.Dupp og flue kun tillatt på sone 1 i august mnd. Utenom dette er all bruk av flue og dupp ikke tillatt i SJFF elv.

5.Fiskekort  Desinfiseringsbevis og fisketrygdeavgiftskort skal alltid medbringes under fisket og framvises ved kontroll.

6.Alle medlemmer av Sunndal Jeger og Fiskerforening kan kontrollere at de som fisker i foreningens elv har fiskekort.
Likeledes påse at fiskeregler blir overholdt.

7.Familiemedlemmer av den som har løst fiskekort kan også fiske på dette kortet.
Den som har løst fiskekort må da til enhver tid være til stedet. Fiskekortet gjelder for kun 1 stang eller håndsnøre.

8.Alle som har fisket i Driva og Litledalselva er pålagt å desinfisere sitt fiskeutstyr etter endt fiske da dette kan medføre spredning av Gyrodactylus salaris.
Dette gjøres hos kortselger.

9. All fangst skal rapporteres fortløpende og seinest 12 timer etter fangst. Innrapportering kan skje via kortselger eller på nett. Se: fangstrapportering i menyen
 HUSK! Merk av på fangstrapporteringa hvilke vald/sone som fisken er tatt på.

Kast ikke fra dere sene eller annet søppel ved elven!

 

 

 

Straffebestemmelser Driva Elveierlag :

Brudd på reglene samt medvirkning til brudd er straffbart. Overtredelse kan medføre utestengelse, gebyr og politianmeldelse.
Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt. Gebyr for brudd på fiskereglene er 4000,- med unntak av fiske av sjøørret som er 6000,-
Personer som blir tatt for fiske av sjøørret blir bortvist fra elva i 2 år. Ved skjerpende tilfeller blir utestengelsen utvidet. Utestengte fiskere skal avstå fra fiske.
Fiskere som ikke desinfiserer fiskeutstyret etter endt fiske ,ilegges et gebyr på kr 1500- Faktura vil bli sendt etter sesongslutt,
Dette gjelder både tilreisende og lokale fiskere og alle korttyper !
og tilreisende ,og alle korttyper.

nodaenfideplsv

Trædal Hotell & Turistsenter As

Hytter fra 295,- Hotellrom, 

Leiligheter. Dagens Middag. Salg av fiskekort Tlf: 71698700


 

I dag 40

I går 58

Uke 169

Måned 1172

Totalt 219520

Kubik-Rubik Joomla! Extensions