Fangstrapportering 

https://www.inatur.no/fangstrapportering

 

Fangstrapporten skal minimum inneholde dato, vald, art, vekt, kjønn, lengde, fiskerens fulle navn, telefonnr, redskap og om fisken er avlivet eller gjenutsatt. Fiskeren er ansvarlig for at fangst er rapportert med korrekte opplysninger. Alle fangstopplysninger vil bli publisert. 

Driva elveierlag (fellesforvaltingen ) forbeholder seg retten til videre bruk av bilder.