1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

 NYHETER 2020

 

 

 

ÅRSMØTE 2020

 

Årsmøte biir Tirsdag 25/2 kl 19:00

Vaneg årsmøtesaker 
Enkel bevertning!

 

 JEGERPRØVEKURS :

 

Jegerprøve kurs 2020 oversikt over samlinger

DATO    Samling nr          tema                                                                    oppmøte

24 februar          1             Jakt, historie og holdninger                        Sunndal jff lokale

  1. mars              2              Jaktvåpen                                                          Sunndal jff lokale
  2. mars              3              Human og sikker jakt                                     rådhuskjeller
  3. mars              5              Artskunnskap                                                  Sunndal jff lokale
  4. mars              6              Lover og forskrifter                                        Sunndal jff lokale
  5. mars              7              Jaktformer                                                        Sunndal jff lokale
  6. april               8              Ettersøk                                                             Sunndal jff lokale
  7. april               9              Håndtering av vilt og veien videre           Sunndal jff lokale

Dato kommer senere    4             Skyting med hagle og rifle            Vinnu

Pris:        Medlem kr. 2250,-

                Ikke medlem kr.3050,-

Betales inn til konto 4035 20 11985 og merkes med navn  (må være gjort innen 2 samling.)

Fraværsregler: samling 1,2og 4 har obligatorisk oppmøte på kurs. Jegerprøvekandidater som ikke kan delta på en eller flere av disse samlingene, må ta de manglende delene ved et annet kurs.

Kandidaten kan ha fravær fra undervisning på inntil 2 samlinger, men bare fra samling 5, 6, 7, 8 eller 9. fraværet må være godt begrunnet.

Ved fravær skal kandidaten levere dokumentasjon til instruktøren for bestått test fra e-læringa for denne samlingen

Bekreft deltagelse ved å sende: fødsels dato , telefonnr. Adresse og e-post adresse til:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

2019

 

SKYTETIDER VINNU AUGUST _SEPTEMBER

med ansvarshavende Oppstart 17:00

 

SALG AV FISKEKORT I DRIVA !

Vi har gått over til ett annet system for salg av fiskekort

I år må alle som skal kjøpe seg fiskekort først registrere seg på Scanatura og kjøpe ett desinfiseringskort til kr 320. Det er ett depositum der på 150 ktoner som man får tilbakebetalt når desinfiseringen er gjort etter at fisket er avsluttet.

For å kjøpe det kortet må man først velge

Laksefiske,

Driva Elveierlag ,

Desinfiseringskort

Fiskekortsalget vil foregå på Tredal Hotell og Turistsenter som tidligere, men nytt er at dette kortet må medbringes for å få løse fiskekort..

Man må selvfølgelig også medbringe kvittering for fisketrygtavgifen ..

Link til Desinfiseringskortet ligger her

https://www.scanatura.no/webshop/?lang=1

 

 

 

AKTIVITETER UTOVER SOMMEREN

 

 

 

 

 

SKYTETIDER VINNU

Oppstart  kl 17:00

 

 

MEDLEMSMØTE 

Det vil bli eit medlemsmøte på klubblokalet i Amfisenteret 27/3 kl 19:00.
Orienteringer og enkel servering.'

JEGERPRØVEKURS 2019


Sjff starter opp med nytt kurs 05/3
Kursdager er 05-12-14-21-25 mars samt 02-03-09 11 april.
Mere info om kurset finner dere på sjff sin nettside :https://www.sjff.net/index.php/jakt-skyting/jegerprovekurs 

Påmelding og spørsmål rettes til :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ÅRSMØTE 2019

 

Årsmøte i SJFF blir på klubblokalet i Amfisenteret

Onsdag 20 februar kl: 19:00

Forslag til årsmøte sendes styret innen 31 januar.

Saksliste : Årsmøtesaker-

Enkel bevertning-

Styret .

 

 

 

 

 Informasjon før sesongstart,

Fiskekortsalget er som vanleg på Trædal Hotell og Turistsenter.
Vil oppfordre alle til å ha fisketrygdavgifta klar da ingen får kjøpt kort uten
at den er løst,Vis den fram uoppfordret.
Alle frikortfiskere / pensjonister må og løse kort/registrere seg på Tredal.
Dette pga. fangstrapporteringa.
Vi er i år 11 fiskeoppsyn i SJFF og info om disse vil bli satt opp i fiskehytter osv.

Husk at sjøørreten er fredet og skal behandles skånsomt og settes ut igjen,

 

 

 FISKEREGLER FOR DRIVA.

Det er tillatt med mark i Driva . Minimum krokstørrelse er 1/0 krok (13 mm åpning )
KUN Sirkelkrok er tillatt.

Miljødirektoratet har fastsatt nye fiskeregler for fiske etter laks og sjøørret
Driva fra sesongen 2019
Ny fisketid for laks i Driva er 1 juni-15 september fra grense elv/sjø og opp
til hengebrua på Vermøy. Det åpnes ikke for fiske etter sjøørret.
Markfiske er tillatt etter laks men KUN med sirkelkrok med mim str 1/0
Fra 1 august til 15 september er det ikke tillatt å fiske i perioden 24:00-06:00.
Det opprettes en fredningssone fra Romfo Bru til Hengebrua på Vermøy.

Oppstrøms Romfo Bru er det tillatt å fiske etter innlandsfisk fra 1 juni til 31 august
med minstemål på 15 cm. Markfiske skal utøves med sirkelkrok. All merket fisk som fanges
oppom sperra skal settes ut igjen.

 

 

 

 

 

 

 

 

nodaenfideplsv

Trædal Hotell & Turistsenter As

Hytter fra 295,- Hotellrom, 

Leiligheter. Dagens Middag. Salg av fiskekort Tlf: 71698700


 

I dag 9

I går 31

Uke 116

Måned 623

Totalt 150777

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11