1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

 NYHETER 2020

 --

MEDLEMSMØTE den 23/3 er AVLYST!

 MEDLEMSMØTE

Første medlemsmøte 2020 blir Mandag 23/3 kl:19:00
Oppmøte Klubblokalet

 

ÅRSMØTE 2020

 

Årsmøte biir Tirsdag 25/2 kl 19:00

Vaneg årsmøtesaker 
Enkel bevertning!

 

 JEGERPRØVEKURS :

 

Jegerprøve kurs 2020 oversikt over samlinger

DATO    Samling nr          tema                                                                    oppmøte

24 februar          1             Jakt, historie og holdninger                        Sunndal jff lokale

  1. mars              2              Jaktvåpen                                                          Sunndal jff lokale
  2. mars              3              Human og sikker jakt                                     rådhuskjeller
  3. mars              5              Artskunnskap                                                  Sunndal jff lokale
  4. mars              6              Lover og forskrifter                                        Sunndal jff lokale
  5. mars              7              Jaktformer                                                        Sunndal jff lokale
  6. april               8              Ettersøk                                                             Sunndal jff lokale
  7. april               9              Håndtering av vilt og veien videre           Sunndal jff lokale

Dato kommer senere    4             Skyting med hagle og rifle            Vinnu

Pris:        Medlem kr. 2250,-

                Ikke medlem kr.3050,-

Betales inn til konto 4035 20 11985 og merkes med navn  (må være gjort innen 2 samling.)

Fraværsregler: samling 1,2og 4 har obligatorisk oppmøte på kurs. Jegerprøvekandidater som ikke kan delta på en eller flere av disse samlingene, må ta de manglende delene ved et annet kurs.

Kandidaten kan ha fravær fra undervisning på inntil 2 samlinger, men bare fra samling 5, 6, 7, 8 eller 9. fraværet må være godt begrunnet.

Ved fravær skal kandidaten levere dokumentasjon til instruktøren for bestått test fra e-læringa for denne samlingen

Bekreft deltagelse ved å sende: fødsels dato , telefonnr. Adresse og e-post adresse til:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

SALG AV FISKEKORT I DRIVA !

Vi har gått over til ett annet system for salg av fiskekort

I år må alle som skal kjøpe seg fiskekort først registrere seg på Scanatura og kjøpe ett desinfiseringskort til kr 320. Det er ett depositum der på 150 ktoner som man får tilbakebetalt når desinfiseringen er gjort etter at fisket er avsluttet.

For å kjøpe det kortet må man først velge

Laksefiske,

Driva Elveierlag ,

Desinfiseringskort

Fiskekortsalget vil foregå på Tredal Hotell og Turistsenter som tidligere, men nytt er at dette kortet må medbringes for å få løse fiskekort..

Man må selvfølgelig også medbringe kvittering for fisketrygtavgifen .

 

 FISKEREGLER FOR DRIVA.

Det er tillatt med mark i Driva . Minimum krokstørrelse er 1/0 krok (13 mm åpning )
KUN Sirkelkrok er tillatt.

Miljødirektoratet har fastsatt nye fiskeregler for fiske etter laks og sjøørret
Driva fra sesongen 2019
Ny fisketid for laks i Driva er 1 juni-15 september fra grense elv/sjø og opp
til hengebrua på Vermøy. Det åpnes ikke for fiske etter sjøørret.
Markfiske er tillatt etter laks men KUN med sirkelkrok med mim str 1/0
Fra 1 august til 15 september er det ikke tillatt å fiske i perioden 24:00-06:00.
Det opprettes en fredningssone fra Romfo Bru til Hengebrua på Vermøy.

Oppstrøms Romfo Bru er det tillatt å fiske etter innlandsfisk fra 1 juni til 31 august
med minstemål på 15 cm. Markfiske skal utøves med sirkelkrok. All merket fisk som fanges
oppom sperra skal settes ut igjen.

 

 

 

 

 

 

 

 

nodaenfideplsv

Trædal Hotell & Turistsenter As

Hytter fra 295,- Hotellrom, 

Leiligheter. Dagens Middag. Salg av fiskekort Tlf: 71698700


 

I dag 28

I går 34

Uke 90

Måned 28

Totalt 152172

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11