1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

NYHETER 2023      

 

JEGERPRØVEKURS 2023

Gå inn på Link : Jakt/skyting for mere info https://www.sjff.net/index.php/jakt-skyting/jegerprovekurs

 

 

FLUEFISKE ETTER LAKS ved GRANBO:

 

 

 

 

 ÅRSMØTE 2023

Årsmøte i Sunndal jeger og fiskeforening blir den 28/2 2023, kl19.00, i klubblokalet .Vanlige årsmøtesaker.

Årsmøtedokumenter ligger under "Generelt" dokumenter/referater 

 https://www.sjff.net/index.php/generelt/dokumenter-og-referater

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTIKLER FRA 2022

 

ENDRING FISKEREGLER 

Styret i Driva elveierlag har hatt midtsesongevaluering og vedtatt følgende innskjerpinger i fiskereglene for resten av sesongen 2022. 


§4 tillegges følgende: * Det skal rapporteres med bilder av ALL laks som avlives i elva. 

§ 8 tillegges følgende * For fiskere som ikke legger ved bilder av opptatt laks faktureres et gebyr på 500,--

Dette er gjeldende fra 15. Juli og ut sesongen.

 

 ENDRING FISKE 2022

-Sesongkortpris ned til 4200-

- Søkke tillatt kun ved mark og slukfiske. ( Se ellers under "fane" fiskeregler.)

-Fisketid 1/6- 7/8  . Oppstart gyobekjempelse 8/8 og da
blir elva stengt.

 

Oppstart lerdueskyting!

Vinnu tirsdag 10.05.22. Kl. 1700 - 1900. Betaling skjer før hver serie med Vipps. Priser kommer frem i egen meny i Vipps ved å søke på Sunndal Jeger..
Siste skytekveld i Sunndal skytesenter er torsdag 05.05.2022. Kl. 1800 - 2000.
 
--
Vh.
for Jakt og skyteutvalget Sunndal JFF
Rune Reitan

 

 

 FISKE I EIRA 2022

Nesset Jeger- og Sportsfiskarlag inviterer medlemmene til Sunndal JFF og Molde JFF til å fiske for medlemspriser fra og med 1. august og ut sesongen til og med 31. august.
Vi gjør dette for at medlemmene deres skal få prøve å fiske ikke så langt hjemmefra når Driva stenges for fiske. Man trenger ikke å kjøre 2 timer og ta ferge for å fiske laks og ørret.
Vi kommer ikke til å be om medlemsbevis nå i år.

Fra sesongen 2023 må fiskerne være minimum sidemedlem for å få medlemspriser. Sidemedlemsskapet er inntjent på tre døgnkort. Medlemmene deres vil også få tilbud om å delta på dugnad for å få rett til å kjøpe sesongkort i Eira. De vil da også dra nytte av de andre medlemstilbudene vi har i Nesset JSPFL.

Håper dere gir dette tilbudet videre til medlemmene deres.

Mvh

Ole Johnny Jensen

Leder Nesset Jeger- og Sportsfiskarlag

 

SKYTING RÅDHUSKJELLERN

Skyting med miniatyr tirsdager og torsdager fra kl. 18:00 i skytesenteret (rådhuskjeller)
 
 

INTENSIV JEGERPRØVEKURS på helg.

Dato:
29.04 30.4 01.05
20.05 21.05 22.05
Oppmøte 29.04 kl 18.00 på lokalet til Sunndal JFF på Alti senteret.
Pris:
Medlem 2250,-
Ikke Medlem 3050,-
Påmelding: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. mob: 91784159
Oppgi :
Navn
Adresse
Mail
Fødselsdato
Tlf.nr
Forbeholdt om nok påmeldte til kurset.
 
 

INFORMASJON FRA FISKEUTVALGET

Vi starter med kastetrening søndag 17 april kl 10
Det blir da anledning til trening onsdager fra 1600 til 1900
Lørdag og søndager fra 1000 til 1700.
Postmesteren, Sjøllandstrømmmen og Sande.
 
Dugnadene starter 26 april kl 1700-2000.
Det bli dugnader tirsdager og onsdager frem til og med 24.mai.
Alle må ha fire kvelder for å få dugnadsbevis.
 
Åpen dag og Fiskesommer blir arrangert 25 juni fra 1200 til 1500.
 
Fiskekonkurransen i år blir den 9.juli

 

 

 

ÅRSMØTE 2022

Blir i klubblokalet Mandag 21/02 kl 18:00
Vanlege årsmøtesaker
Enkel bevertning.
Styret.
Årsmøtedokumentene ligger under GENERELT-dokumenter og referaler

 

 

 

 

NYHETER 2021

 

 

 

 

MEDLEMSMØTE
 
Da blir det medlemsmøte den 27.5 kl.18.00 sted: KLUBBLOKALET Alti senteret.
Bevertning.
 
 
 
LERDUESKYTING PÅ VINNU:
 
Skyting på Vinnu starter opp 18 mai kl 1700 og hver tirsdag til og med 6 juli.
Starter opp etter ferien tirsdag 20 juli og frem til tirsdag 7 september.
Blir det mye skyttere åpner vi for torsdager også.
Reidar
Leder jaktskyteutvalget

 

JEGERPRØVEKURS 2021
 
Oppstart på klubblokalet 18/5 kl 17:30
Kurset fortsetter 19-25-26-31 mai
samt 1-2-7-og 8 juni.
Max 20 personer pr kurs.
 
 

AKTIVITETER UTOVER SOMMEREREN FISKEUTVALGET

KASTETRENING :  flue starter  lordag 17/4  og fortsetter lørdager-søndager 10-18 og onsdager 17-21 på Sjøllandstrømmen -Sande og Postmester'n

DUGNAD : starter torsdag 29/4 kl 17  Dugnad vil bli arrangert kvar tirsdag og torsdag fram til  25/5.
Alle må ha min 4 kvelder  for å få dugnad Godkjent.

ÅPEN DAG /FISKESOMMER : Arrangeres lørdag 26/6  kl: 12-15  (info kommer seinere)

FISKEKONKURRANSE:  lørdag 17 juli kl 10-18 med pause 13-14 . Påmelding : lørdag 08-09 på Nærmiljøanlegget

 

MEDLEMSMØTE

På årsmøte vart det satt en dato for første medlemsmøte- 13 april
På grunn av Covid-restriksjoner er dette utsatt  Ny dato kommer seinere.

 

JEGERPRØVEKURS 

På grunn av coronasituasjonen så vil jegerprøvekurs bli utsatt til etter påske.

 

ÅRSMØTE 2021
 
 
Årsmøte blir på klubblokalet 15 feb. kl 18:00
Vanleg årsmøtesaker og Bevertning.
På vår nettside er det oppretta ny link til dokumenter - under GENELELLT.
Årsmøtedokumenter vil legges ut der innen 2 uker før årsmøte.

 

 

 

 

NB!!!
Skyting i rådhuskjelleren er utsatt til den 19.01 grunnet nye Corona regler.
MVH
Reidar Strand Sjff

 

 

 

 

 

     NYHETER 2020

 

SKYTEKVELDER RÅDHUSKJELLEREN
 
Sunndal Jeger og fiskerforening arrangerer skytetrening for alle i Sunndal Skytesenter
Rådhuskjelleren. Gratis for alle medlemmer. Det skytes med cal 22 på 15m.
Våpen lånes ut og alle er velkommen.
Skytinga før jul blir tirsdager kl 1800. Januar blir det tirsdager og torsdager kl 1800.

Ansvarlig for skytekvelder
 
08.12. Rune Reitan        Tlf 91806579
22.12 Konrad Sandvik   Tlf 91784159
05.01 Sigbjørn Skar       Tlf 94833020
12.01 Reidar Strand       Tlf 92277860
14.01 Odd H Nygård      Tlf 91535784
19.01 Arvid I Johannessen Tlf 90964438
21.01 Rune Reitan           Tlf 91806579
26.01 Sigbjørn Skar        Tlf 94833020
28.01 Konrad Sandvik    Tlf 91784159
 
Videre datoer kommer.
Reidar Strand

 

 

 

SUNNDALSMESTERSKAPET LERDUESKYTING
 
Det blir arrangert Sunndalsmesterskap i lerdueskyting på Vinnu Tirsdag 08.09.20 kl 1700.
Det blir egen klasse for jegere. Påmelding kr 100.
Alle er velkommen

 

NB  !

FISKEKONKURANSEN ER FLYTTET 
til søndag 19/7 med påmelding lørdag 18

 

 

 

 

SKJELLPRØVER AV OPPDRETTSLAKS:


Oppfordrer alle som får oppdrettslaks å ta skjellprøve.
Skjellprøvekonvelutter får dere på Tredal / kortselger ,og prøvene kan og leveres der.

 

SKYTETIDER VINNU

 

Oppstart kl 17:00 kvar dag,
Kontakt Reidar Strand mob: 92277860 om det er noe dere lurer på .
Juni :     16 –23  og 30.
Juli :        7- 14- 21 og 28
August:   4-11-18 og 25
Sept. :     1 og 8 

 

 

MEDLEMSMØTE 

Det blir medlemsmøte på klubblokalet  den 27/5 kl :19:00 
Møt opp . 

 

 

FISKEKORTSALG 2020

Det vil i år bli ny totalleverandør av kortsalg desinfisering og fangstrapportering,
ELVEGUIDEN  vil ta over allt  fra  i år. :
https://elveguiden.no/no/elv/driva?tabType=findselection

Fiskekort og Desinfisering vil fremederles bli solgt på Tredal Hotell og Turistsenter,

 

OPPSTART DUGNAD

Vi starter opp med dugnad tirsdag 28//4 kl 1700... Det blir dugnad hver tirsdag og torsdag utover.
Alle medlemmer som vil ha redusert pris på sesongkortet må ha minst ti timer dugnad..
Vi oppfordrer også pensjonister til å møte opp
.

FISKEREGLER for Driva 2020

Fiskeregler satt av Miljødirektoratet og Driva Elveierlag i den del av Driva som SJFF disponerer.

Fisketid: 1 juni-15 september 
Redskap: Sluk-spinner -wobbler og flue  der snøret utgjør kastevekta. (tube og søkke ikke tillatt )
                    Søkke KUN tillatt ved fiske med mark .
                    Mark  der minste krokstørrelse er 2/0 sirkelkrok. Kun SIRKELKROK er tillatt. Markforbud etter 20 juli.
Fangst :    Fritt fiske etter laks, ingen fangstbegrensning.
Sjøørret : Fredet Skal settes ut igjen uansett tilstand! Overholdes ikke dette vil du bli bortvist fra Driva inneværene og påfølgende sesong,

SJFF har i år fått tilbake TØFTE  ELV  se under "FISKEKORT " for mere info.

KASTETRENING FLUE :

Postmesteren, Sjøllandstrømmen og Sande blir åpnet for kastetrening fra 15 april...
Onsdager fra 17 til 20...lørdag og søndag fra 10 til 18
 Vi oppfordrer folk til å holde avstand og bruke fornuft på grunn av Korona.

Alle kroker skal selvfølgelig klippes av.
 
 
 

MEDLEMSMØTE den 23/3 er AVLYST!

 MEDLEMSMØTE

Første medlemsmøte 2020 blir Mandag 23/3 kl:19:00
Oppmøte Klubblokalet

 

ÅRSMØTE 2020

 

Årsmøte biir Tirsdag 25/2 kl 19:00

Vaneg årsmøtesaker 
Enkel bevertning!

 

 JEGERPRØVEKURS :

 

Jegerprøve kurs 2020 oversikt over samlinger

DATO    Samling nr          tema                                                                    oppmøte

24 februar          1             Jakt, historie og holdninger                        Sunndal jff lokale

  1. mars              2              Jaktvåpen                                                          Sunndal jff lokale
  2. mars              3              Human og sikker jakt                                     rådhuskjeller
  3. mars              5              Artskunnskap                                                  Sunndal jff lokale
  4. mars              6              Lover og forskrifter                                        Sunndal jff lokale
  5. mars              7              Jaktformer                                                        Sunndal jff lokale
  6. april               8              Ettersøk                                                             Sunndal jff lokale
  7. april               9              Håndtering av vilt og veien videre           Sunndal jff lokale

Dato kommer senere    4             Skyting med hagle og rifle            Vinnu

Pris:        Medlem kr. 2250,-

                Ikke medlem kr.3050,-

Betales inn til konto 4035 20 11985 og merkes med navn  (må være gjort innen 2 samling.)

Fraværsregler: samling 1,2og 4 har obligatorisk oppmøte på kurs. Jegerprøvekandidater som ikke kan delta på en eller flere av disse samlingene, må ta de manglende delene ved et annet kurs.

Kandidaten kan ha fravær fra undervisning på inntil 2 samlinger, men bare fra samling 5, 6, 7, 8 eller 9. fraværet må være godt begrunnet.

Ved fravær skal kandidaten levere dokumentasjon til instruktøren for bestått test fra e-læringa for denne samlingen

Bekreft deltagelse ved å sende: fødsels dato , telefonnr. Adresse og e-post adresse til:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nodaenfideplsv

Trædal Hotell & Turistsenter As

Hytter fra 295,- Hotellrom, 

Leiligheter. Dagens Middag. Salg av fiskekort Tlf: 71698700


 

I dag 30

I går 43

Uke 231

Måned 472

Totalt 220984

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11